7. sınıf seviye belirleme sınav sonuçları SBS açıklandı

İlköğretim  6. sınıf öğrencilerinin katıldığı  Seviye Belirleme Sınavı (SBS) sonuçları açıklandı.

Öğrenciler sınav sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının “www.meb.gov.tr” ve “http://e-Okul.meb.gov.tr” internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek öğrenebilecekler.

Etiketler: , , , ,

2010Yeni üniversiteye giriş sisteminde YGS ( Yüksek öğretime Geçiş Sınavı )ve LYS ( Lisas Yerleştirme Sınavı ) yapılacak

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önceki günlerde üniversiteye girişte 10 yıldır yüz binlerce öğrenciyi mağdur eden ‘farklı katsayı sistemi’ni kaldırdı. Meslek liselilerin önünü tıkayan uygulamanın kaldırılması öğrencilerin yüreğine su serpti.
ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, yeni üniversiteye giriş sisteminin ayrıntılarını dün bir basın toplantısı düzenleyerek anlattı. Meslek liselilerin, alanı dışında tercih yaptıklarında ortaöğretim başarı puanları 0,3 katsayı ile çarpıldığından ÖSS’de puan kaybına uğradıklarını hatırlatan Yarımağan, “Yeni sistemde tüm öğrencilere aynı katsayı (0,15) uygulanacak. Öğrenci, hangi fakülteyi seçerse seçsin puanı düşmeyecek.” dedi. Yarımağan, 2010 yılında yapılacak üniversiteye giriş sınavlarında soruların zorluğunun bu yılki ÖSS’den farklı olmayacağını söyledi. “Sadece daha fazla soru soracağız, daha zor soru değil.” diyerek, çok soruyla amaçlarının ‘şans faktörünü azaltıp öğrencinin bilgisini daha detaylı ölçmek’ olduğunu ifade etti. Yeni sistemde 17 ayrı puan türü olacağını anlatan Yarımağan, birinci basamak sınavında 9. sınıf ve öncesine ait konulardan, ikinci basamakta ise lise müfredatının tamamına yönelik konulardan sorular yönelteceklerini kaydetti. “Katsayı kaldırıldı diye sosyalden mezun öğrenciler, tıp veya mühendisliğe kat kat fazla gidecek diye bir şey yok.” şeklinde konuşan ÖSYM Başkanı, yeni sistemin öğrencileri dershaneye yönlendireceği eleştirilerine de katılmadı: “Adayların bilgiyi nereden öğrendiğine bakmıyoruz. Sistemi kurarken dershaneye gidiş önlensin diye düşünmeyiz.”

YGS NİSANIN İLK YARISINDA

Yarımağan’ın verdiği bilgiye göre iki basamaklı yeni sistemin birinci sınavı (Yükseköğretime Geçiş Sınavı, YGS) nisan ayının ilk yarısında gerçekleştirilecek. Yabancı dil dahil 5 dersin ayrı ayrı yapılacak sınavlarından oluşan ikinci basamak sınavı (Lisansa Yerleştirme Sınavları, LYS) ise haziran ayının ikinci yarısında düzenlenecek. Birinci basamak sınavı ikinciye yüzde 40 oranında etki edecek. YGS’de sorular ortak müfredata dayalı olacak ve 2009 ÖSS’deki ilk 4 test ile aynı niteliklere sahip olacak. Ancak ikinci basamak sınavında derslere göre farklı sorular, bunların cevaplanması için de öğrencilere farklı süreler verilecek. LYS’deki matematik testinde 50 matematik sorusu 75 dakikada, 30 geometri sorusu 45 dakikada çözülecek. 75 dakikanın sonunda matematik soru kitapçığı öğrencilerden toplanıp geometri kitapçığı dağıtılacak. ÖSYM Başkanı, sınav sırasında kitapçık değişiminin gerekçesini şöyle açıkladı: “3 testi de aynı anda verdiğimizde adaylar bildikleri teste ağırlık veriyor. O zaman diğer testlerdeki başarısını ölçemiyoruz.”

Yeni sistem çok puan türlü olacak. Şimdiye kadar sayısal, sözel ve eşit ağırlık şeklinde 3 puan türü kullanılırken, yeni sistemde 17 ayrı puan türü olacak. Bu puan türlerinin 6’sı birinci basamak sınavında, 11’i ise ikinci basamakta olacak. Yeni sistemde ağırlıklı ortaöğretim başarı puanı uygulaması değiştirilmezken, etkisi azaltıldı. Daha önce 80 puan olan etki, yeni sistemde 75 puana düştü. Sınavda alınacak toplam puanın 300’den 500’e çıkarılması nedeniyle de ortaöğretimin yerleştirmeye etkisi yüzde 16,6’dan yüzde 13’e düştü. Meslek liseli öğrencilerin alanlarıyla ilgili gidebilecekleri bölümlerde ise bir değişiklik yapılmadı.
zaman

Etiketler: , , , ,

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı Sonbahar Dönemi 2009 ALES Sonbahar Dönemi

Ales 2009 sonbahar dönemi için sınav tarihi belli oldu

Sınav Adı : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (Sonbahar Dönemi) 2009-ALES Sonbahar Dönemi
Sınav Tarihi : 15.11.2009
Başvuru Tarihleri : 14.09.2009-25.09.2009
Başvuru Yerleri : ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticilikleri, Üniversite Rektörlükleri, www.osym.gov.tr (*)
Sınav Ücreti : 40 TL

Detaylı Bilgi için OSYM Tıklayınız

Etiketler: , , , , , ,

Polis meslek yüksek okulu 2009-2010 yılı giriş şartı koşulları

Polis meslek yüksekokulu 2009-2010 yılı giriş şartı koşulları
Polis Meslek Yüksekokulları; Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarım yetiştirmek üzere ön lisans düzeyinde, mesleki eğitim-öğrelim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı yüksek öğretim kurumlandır.2009-2010 eğitim-fiğretim yılı için 6100 erkek ve 305 bayan oimak üzere toplanı (6405) polis adayı alınacaktır.
Söz konusu PMYO Öğrenci adaylığı için adaylarda aranan şartlar ve müracaat esnasında istenilen belgeler ile başvuru tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

1-POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Genel lise, erkek teknik öğretim, kız teknik Öğretim, ticaret ve turizm öğretimine bağlı lise mezunu olmak, (Müracaatı kabul edilecek ve kabul edilmeyecek lise türlerine http://pmyo.egm.gov.tr adresinden bakabilirsiniz)

c) Herhangi bir eğitim-öğretinı kurumundan disiplinsizlik nedeniyle çıkarılmamış olmak,

ç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 2009 yılı içinde yapılacak olan üniversiteye giriş sınavında 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-1, ÖSS- EA-1 veya ÖSS-DİL) 205 ham ve yukarı puan almış olmak,

d)Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocukları için, 2009 yılı içinde yapılacak olan üniversiteye giriş sınavında 1. Bölüm puan türlerinin herhangi birinden (ÖSS-SÖZ-1, ÖSS-SAY-I, ÖSS-EA-1 veya ÖSS-DİL) 145 ham ve yukan puan almış olmak.

e) Sınavın yapıldığı yılın 1 Ekim (dahil) tarihi itibariyle askerliğini yapmayan erkekler ile bayan adaylar için 18 yaşını tamamlamış ve 24 yaşından gün almamış olmak, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak, (18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz ve geçerli sayılmaz.) Buna göre, baVan ve askerlik hizmetini yapmamış erkeklerde 01 Ekim 1986-01 Ekim 1991 tarihleri arası, askerlik hizmetini yapmış erkeklerde 01 Ekim 1984 ve takip eden tarihlerde doğmuş olmak,

f) Erkekler için 167 cm., bayanlar için 165 cm’den kısa boylu olmamak ve beden kitle indeksi 15 (dahil) ile 30 (dahil) arasında olmak,

g) Sağlık durumu yönünden Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, (Detaylı bilgi web sitemizdedir.)

ğ) Başvuru öncesi ve başvuru sırasında; genelev, birleşmcevi, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde aracılık ve bekleyicilik türünden bir işi bulunmamak, genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, video bant, teyp kaseti, VCD, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan zararlı yayın, yayım ve benzeri işlerde çalışmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeni ile hakkında herhangi bir adli veya idari kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak, bu sayılan fillerden herhangi birinin uzlaşma yoluyla sonuçlandırılmamış veya bu fillerden herhangi birisiyle ilgili olarak mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kaTar verilmemiş olmak ya da başka bir tedbire çevrilmemiş olmak,

h)Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; üst sının bir yıl veya daha fazla hapis cezası ön görülen kasten işlenmiş suçlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde ismen sayılan suçlardan dolayı,

1- Affa uğramış veya yasaklanmış haklar geri verilmiş olsa dahi mahkûmiyeti bulunmamak,

2-Hükmün açıklamasının geri bırakılmasına kaTar verilmemiş olmak. 3-Devam etmekle olan bir kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ı) (ğ) ve (h) bentleri adayın eşi hakkında da uygulanır.

i) Eğitim-öğretim yılının başlangıç tarihi itibariyle bir siyasi partiye veya siyasi parti kollarına üye bulunmamak.

j) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

1) Askerlikle ilişiği bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartlan Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle Polis Meslek Yüksekokullarından çıkmış veya çıkarılmamış olmak,

n) Güvenlik Soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak, şartları aranır.

NOT: Geçmiş yıllarda mülakat sınavına girmiş ve kaybetmiş adaylar, diğer şartları taşıması halinde yeniden başvuruda bulunabilirler.

2-MÜRACAAT SIRASINDA İSTENEN BELGELER

I-Nüfûs cüzdanı aslı ile fotokopisi veya tasdikli ömeğİ,

2- Lise Diploması veya mezuniyet çıkış belgesinin aslı ile fotokopisi veya tasdikli örneği,

3-16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5 inci ve ! 0 uncu maddelerinde belirtilen hususlara uygun son bir yıl içerisinde çekilmiş 4 Adet vesikalık fotoğraf,

4- İkametgâh Belgesi

5- Son üç ay içinde alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği,

6- Son üç ay içinde alınmış kendisinin ve evli ise eşinin adli sicil belgeleri, isim veya soyadı düzeltmesi yapılanlar için önceki ve sonraki ad/soyadma göre düzenlenmiş adli sicil belgesi (Adli sicil kaydı bulunanlar ilgili mahkeme kararını ibraz edeceklerdir.),

7- 2009 yılı ÖSS sonuç belgesi aslı ile birlikte fotokopisi, aslı eline ulaşmayanların internet çıktısı,

8- Emniyet Teşkilatı Şehit veya Vazife Malulü olanların eş ve çocuklarından Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığı tarafından son bir yıl içinde verilen Şehitlik veya Vazife Malullük belgesi,

9- Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

10- Askerlik hizmetini yapmış olan adaylardan, başvuru esnasında “Askerlik Terhis Belgesi” nin astı ile fotokopisi, Askerlik hizmetini yapmamış 2 yıllık veya 4 yıllık fakülte mezunu adayların 1111 Sayılı Askerlik Kanunu gereğince askerlik teci! işlemleri yapılamayacağından, bu durumdaki adayların müracaatları ancak 2011 yılı Temmuz ayı sonuna kadar tecil belgesi getirmeleri halinde kabul edilecektir.
Belgelerin aslı başvuru sırasında görevliye ibraz edilir. Adaylardan alman belge fotokopileri, görevli tarafından asıîlarıyla karşılaştınlarak kontrol edildikten sonra “Aslı Görüldü” ibaresi ile onaylanarak belgelerin aslı adaya geri verilir. . ,

3- POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU SINAVINA BAŞVURU VE EVRAK TESLİMİ:

İNTERNET ÜZERİNDEN ÖN BAŞVURU TARİHLERİ ; ÖSS sonuçları açıklandıktan iki gün sonra- 30 Temmuz 2009 tarihine kadar

BAŞVURU ÜCRETİ : 25 TL

BAŞVURU ÜCRETİ İÇİN BANKA HESAP NUMARASI : Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Halk Bankası
Gölbaşı”ANKARA Şubesi 385-80000015 nolu hesabına yatırılacaktır. (Havale ücreti
alınmayacaktır.)

PMYO SINAVINA ŞAHSEN BAŞVURU VE EVRAK TESLİM TARİHLERİ : 20-30 Temmuz 2009 (26 Temmuz 2009 Pazar günü hariç) MÜLAKAT SINAVI TARİHLERİ ¦ 03-15 Ağustos 2009 Tarihleri arasında (09 Ağustos 2009 Pazar günü hariç)

YAZİLİ SINAV TARİHİ ¦ 13 Eylül 2009 tarihinde ÖSYM tarafından yapılacaktır.

İRTİBAT ADRESİ : Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksek Okulları Şube Müdürlüğü 06580
Anıttepe/ANKARA

WEB ADRESLERİ . : www.egm.gov.tr ve www.pa.edu.tr (Tüm detaylı bilgilere bu adreslerden ulaşılabilir.)
TEL :(0312)412 49904991pbx

Etiketler: , , , , , , , ,

ÖSS tercih formu nasıl verilecek nelere dikkat edilmeli

ÖSS’de tercih formları teslim ediliyor. Adayların tercih işlemi sırasında dikkat etmeleri gerekenler… Ve tüm ayrıntılar
ÖSS tercih formlarını Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) teslim süresi bugün başladı.

2009-ÖSS’ye giren adaylardan 145 ve daha fazla puan alan adaylar ile meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylar tercih formu doldurabilecek.
ÖSS’de 145-164.999 arasında puan alan adaylar ön lisans programlarını, 165 ve üstünde puan alan adaylar hem ön lisans hem de lisans programlarını tercih edebilecek. Sınavsız geçiş için başvuran meslek lisesi mezunu adaylar da kendi alanlarıyla ilgili bölümler arasından tercihte bulunabilecek.

2009-ÖSS’de 165 ve üstünde puan alan adaylar, tercihlerini 2009-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’ndaki Tablo-4, Tablo-3A ve Tablo-3B’den, 145-164.999 arasında puan alan adaylar ise sadece Tablo-3A ve Tablo-3B’den ve Tablo-4’teki Açıköğretim Fakültesi programlarından (İngilizce Öğretmenliği hariç) tercih yapabilecek. ÖSS puanına göre ön lisans programı tercih edecek adayların Tablo-3A’dan tercih yaparken, önceliğin sınavsız geçiş için başvuran adaylara verildiğini göz önünde bulundurmaları isteniyor.

FORMLAR NASIL TESLİM EDİLECEK?

Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, formları internetten veya başvuru merkezleri aracılığıyla ÖSYM’ye gönderebilecek. Tercih formları 3 Ağustos Pazartesi gününe kadar teslim edilebilecek.

Başvuru merkezleri ve internet dışında posta, faks, elektronik posta gibi yollarla tercih bildiriminde bulunulamayacak.

RANDEVU ALINMASI GEREKİYOR

Tercihlerini başvuru merkezleri aracılığıyla yapacak adayların, randevu alması ve bizzat gitmesi gerekiyor. Başvuru Merkezi aracılığıyla tercih yapacak adayların tercihleri, merkezdeki görevli tarafından sisteme girilecek ve ÖSYM’ye gönderilecek. Aday, işlem tamamlandıktan sonra görevliden tercih formunun bir örneğini vermesini isteyecek. Aday, tercih hizmet ücreti olarak 3 YTL ödeyecek.

İNTERNETTEN TERCİH: Tercih formunu internet üzerinden göndermek isteyen adayların, bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. İnternet üzerinden tercih formu gönderecek adaylar, yine aynı süre içinde ÖSYM’nin web sayfası üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu işlem için aday, T.C Kimlik Numarası ve ÖSYS şifresini kullanacak. Bu adayların ekranda ‘Tercihleriniz sistem tarafından başarıyla kabul edilmiştir’ uyarısını görmeleri gerekiyor.

KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK: Adaylar, 24 yükseköğretim programını tercih edebilecek. Y-ÖSS puanlarına göre tercih yaparken adayların, ağırlıklı ortaöğretim başarı puanlarının, kendi alanına uygun bir programı tercih ettiğinde 0.8, kendi alanı dışındaki bir programı tercih ettiğinde 0.3 katsayısı ile çarpılacağını göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

TERCİH TABLOLARI: Kılavuzdaki Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4’deki programlar arasından tercih yapılabilecek. Tablo 3A ve Tablo 3B genellikle ön lisans programlarından, Tablo 4 de lisans programlarından oluşuyor. Adayların, Tablo 3A’daki programlar için önceliğin sınavsız geçiş hakkı olanlara verildiğini unutmaması isteniyor.

ÖNEMLİ ÖNERİLER: Adayların yapacakları 24 tercihin baştan birkaç tanesini ‘puanım yeterli olmayabilir’ endişesine kapılmadan, sadece ilgilerini ve en çok istedikleri programları göz önünde bulundurarak belirlemeleri, kazansa bile kaydolmayı istemediği bir programı tercih etmemesi öneriliyor.

Aday, ne olursa olsun bir programa yerleşmek istiyorsa tercihlerine, girebileceğini tahmin ettiği programları da eklemesi tavsiye ediliyor.

Adayın, 24 tercih hakkının tamamını kullanması gerekmiyor. Adaylar sadece 1 tercih yapabilecekleri gibi, 24 tercih de yapabilecek.

TERCİHLERDE BUNLARA DİKKAT!: Adayların, tercih ettikleri programların karşısında belirtilen ‘bakınız’ uyarısında gösterilen ve o programa giriş için aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarını kontrol etmeleri gerekiyor. Adaylar ayrıca, tercih ettikleri programların kodlarını doğru yazmaları konusunda da uyarılıyor.

Engelli adaylara da ‘engelleri yüzünden başarılı olamayacakları yükseköğretim programlarını tercih etmemeleri’ uyarısı yapılıyor.

2008-2009 eğitim-öğretim yılında okul birincisi olanlar için ayrılan kontenjanlar Tablo 3B ve Tablo 4’ün 6 numaralı sütununda gösteriliyor. Bir programın öngördüğü okul türü, yaş, cinsiyet, sağlık gibi tüm koşullar okul birincileri için de aynen geçerli tutuluyor.

OKUL BİRİNCİLERİ: ÖSS’de başarılı olan okul birincileri, genel kontenjan ve okul birincileri kontenjanını göz önünde tutarak, merkezi yerleştirme ile Y-ÖSS puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Okul birincileri için ayrılan kontenjanlar sınırlı olduğundan, tercihlerinin tümünü çok istenen yükseköğretim programları arasından yapan okul birincileri, puanları yeterince yüksek değilse hiçbir programa kayıt hakkı kazanamayabilecek. Okul birincilerinin kendilerine sağlanan bu olanaktan yararlanabilmeleri için tercihlerini puan durumlarını göz önünde tutarak, dengeli bir şekilde yapmaları gerekiyor.

ÖSYM, tercih işlemlerinin tamamlanmasından sonra yerleştirme sonuçlarını Ağustos ayının ortalarına doğru açıklamayı planlıyor.
internethaber.com

Etiketler: , , , ,
null
Adana masaj salonu