Uluslararası Ticaret Bölümü

Uluslararası Ticaret Bölümü Programının disiplinler arası niteliği; öğrencileri, dinamik ve karmaşık iş ortamlarında başarılı olarak faaliyet gösterebilen, geleceğin profesyonelleri olarak hazırlamaktadır.

Akademik program, uluslararası işletme alanında uzmanlık derleri ve İngilizce’den başka ikinci bir yabancı dilin yanı sıra öğrencilere, pazarlama, ekonomi, finans, yönetim, servis sektöründe yönetim, kantitatif analiz ve iletişim teknolojisi alanlarında sağlam bir altyapı hazırlamaktadır. İhracat-ithalat yönetimi, uluslararası ticaret lojistiği ve ulaşım, ve uluslararası ticaret projesi gibi bazı uzmanlık dersleri eş-zamanlı olarak endüstride ve üniversitede yürütüldüğü için, öğrenciler şirket ortamında çalışarak akademik bilgilerini uygulama becerileriyle bütünleştirmektedirler.
Uluslararası Ticaret Programları ülke sınırlarını aşan iş ortamlarında da başarı ile çalışacak, iki dil bilen yönetici adayları yetiştirmek amacı ile oluşturulmuş programlardır. Dört yıllık eğitim süresince öğrenciler ekonomi, pazarlama, finans, üretim, organizasyon bilgilerinin yanı sıra, iletişim teknolojileri, kontitatif analizler, uluslararası ticaret ve hizmet sektörü konularında da eğitilirler. Tüm ekonomi ve işletme derslerinde konuların uluslararası boyutu vurgulanır.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , ,

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Bölümü

Tekstil Geliştirme ve Pazarlama Bölümü’nün eğitim, öğretim ve Ar-Ge faaliyetleri İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile New York Devlet Üniversitesi (SUNY) bünyesindeki Fashion Institute of Technology (FIT, New York) arasında oluşturulan işbirliği çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Buna göre, adı geçen bölüme kabul edilen öğrenciler ilk 3 yıl İstanbul Tekstil Üniversitesi, Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi’nin ilgili bölümünde eğitimlerini sürdürecekler, son eğitim-öğretim yılını ise FIT’de geçireceklerdir. Mezun olduklarında her iki kurumun onayını içeren diplomalarını alacaklardır. Bu Bölüme her sene 30 öğrenci alınacak olup, öğretim dili İngilizcedir. Mezun olan öğrencilerin bir yıl A.B.D.’de çalışma izni bulunmaktadır.

Programın amacı: tekstil ürünlerinin geliştirilmesi ve pazarlanması becerisine sahip uzmanların yetiştirilmesi


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , , , ,

Bilgisayar mühendisliği Bölümü

Programın Amacı
Bilgisayar mühendisliği programının amacı, bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin kullanımları konularında eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Bilgisayar mühendisliği programında bilgisayar donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikro işleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri gibi meslek derslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi, işletme yönetimi gibi temel destek derslerinden oluşur. Meslek dersleri laboratuar uygulamaları ile desteklenir.
Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayar merkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları yaparlar.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , ,

Arkeoloji Bölümü

Programın Amacı

Arkeoloji programının amacı, insanın var oluşundan antik çağın sonuna kadar süren bir zaman içinde oluşan kültür ve uygarlıkları incelemek ve bu konuda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Klasik Arkeoloji programında eğitim süresi 4 yıldır. Programda klasik arkeoloji, paleolitik yerleşim biçimleri, Mezopotamya ve Önasya arkeolojisi, Arkaik Devir mimarlığı, kazı teknikleri, resim-fresk-mozaik gibi dersler verilir.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , ,

Avrupa Birliği ilişkileri Bölümü

Programın Amacı

Avrupa birliği ilişkileri programının amacı, Türkiye’ nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde çeşitli alanlardaki düzenlemeler konusunda eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Avrupa birliği ilişkileri programında matematik, bilgisayar, ekonomi, Avrupa tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi, genel eğitim, İngilizce konuşma ve yazma gibi temel derslerden başka küreselleşme, Avrupa Birliği kurumları, uluslararası ekonomi ve ekonomik bütünleşme, Avrupa Birliği tarım politikası Avrupa Birliği hukuku, uluslararası kamu hukuku, ekonomik ve mali birlik, insan hakları hukuku gibi dersler okutulmaktadır.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , ,
null
Adana masaj salonu