Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümü

Tanımı ve Amacı
Her türlü deniz taşıtlarının projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde ünitelenmesi ile tersane yönetimi ve işletmeciliği alanında eğitim ve araştırma yapılır. Tersanelerde, gemi ve yat dizayn bürolarında, deniz taşımacılığı ile ilgili şirketlerde çalışılabilir. Gemi makinelerinin projelendirilmesi, geliştirilmesi ve ekonomik şekilde üretiminin yapılması konularında eğitim ve araştırma yapılır. Ulaştırma Bakanlığında, resmi ve özel tersanelerde, deniz taşımacılığı yapan kuruluşlarda,gemi sigortacılığı, marinalarda mühendislik ve gemilerde gemi makineleri işletme mühendisi olarak çalışabilirler.

Bölüm
Su altında ve üstünde devinen her türlü aracın tasarımını, yapımını ve kullanımı içine alan mühendislik alanıdır.
Gemi mühendislerince yürütülen alanda makine mühendisliği alanlarına da giren çokca konu bulunmaktadır. Bilim ve teknolojinin gelişimiyle, daha 50 yıl öncesinde makine mühendisliğinin bir alt kolu olan gemi mühendisliği, aynen uçak mühendisliğinde olduğu gibi kendi başına ayrı bir uzmanlık alanı olmuştur. Günümüzde ise kendi içinde de ayrı uzmanlık alanlarına bölünebilecek yoğun bilgi birikimine ulaşmıştır.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , ,

Kimya – Biyoloji Mühendisliği

Programın Amacı:
Kimya-Biyoloji Mühendisliği; Kimya, Biyoloji, Matematik ve Mühendislik bilim alanlarının üstüne yapılandırılmış bir disiplindir. Amacı, bu alanlarda kendisini geliştirebilecek ve ilgili sektörlerde başarılı olabilecek gençler yetiştirmektir.

Öğrenimi:
Öğrencilerin temel hazırlık dersleri arasında yaşam bilimleri ve biyoteknoloji dersleri vardır. Mühendislik alan dersleri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kimya ve biyoloji sistemleriyle entegre bir şekilde eşzamanlı olarak sunulmaktadır. Hayat bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknolojideki önemli buluşlar kimya-biyoloji mühendisliği eğitiminin önemini son senelerde daha belirgin ortaya çıkarmıştır. Bu bölümde; Biyolojiye Giriş, Biyokimya, Genel Kimya, Organik Kimya, Fizikokimya, Termodinamik, Akışkanlar Mekaniği, Isı ve Kütle Aktarımı, Reaksiyon Mühendisliği, Proses ve Ürün Tasarımı, Modelleme, Simülasyon ve Kontrol, Kimya-Biyoloji Mühendisliği Laboratuarı gibi derslerin okutulmasının yanı sıra proje ve staj programları da mevcuttur.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , ,

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Programın Amacı

Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Uluslararası ilişkiler programında uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, devletler hukuku, siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, ekonomi gibi dersler okutulur.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , ,

sosyal medya ağı

sosyal_medya_111


Hepimizin hayatında son zamanlarda en çok olan şey sosyal medyadır. Nefretimizi, mutluluğumuzu, yediğimizi, içtiğimizi, nereye gittiğimizi, kimle olduğumuzu paylaştığımız bu dünya, sanal olmasına karşın herkes tarafından görülebilmekte, izlenebilmekte, takip edilebilmekte ve bildirim olarak alınabilmektedir. Örneğin, bir arkadaşımızın nereye ne zaman gittiğini bir
sosyal medya ağı yoluyla öğrenebiliriz. Hatta bunu bildirim olarak telefonumuza aynı saniye de düşebilmektedir. Peki bu dünya ne kadar büyüyebilir ya da ne kadar büyüktür? Bunu tam olarak bilmiyoruz. Fakat yıllar geçtikçe bizi birbirimize her yönden bağlayan sosyal ağlarla etrafımız sarılmakta. Bu bir insanın özel yaşamının kalmamasına ve tamamen insan hayatını şeffaflaştıran bir yapıya doğru gitmektedir.

Aslında sosyal medyanın ortaya çıkışı yakın tarihlerdedir. Küresel köy kavramının ortaya atılmasından pek çok yıl sonra gerçekleştiren bu, dünyayı yer ve mekan gözetmeden insanları birbirine bağlamaktadır. Bu da içinde yaşadığımız dünyayı bir küresel köy haline getirmektedir. Özellikle teknolojinin gelişmesiyle, uluslararası şirketler bilgiyi bir sermaye şeklinde görmüştür. Şu anda bilgiye sahip olan onu rahatça paraya dönüştürebilir. Bilginin saklanması, dönüştürülmesi ve ulaştırılması çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesidir. Bunun sonucunda bilgi işçileri ortaya çıkmış ve toplum bilgi toplumu haline gelmiştir. Daha önceden insanlar fabrikalarda makineler ile çalışırken bugün bilgisayar karşısında 0 ve 1’ler sisteminden ibaret olan bu dünyada çalışmaktadırlar.

Bu tabi ki ticarete de yansımıştır. Örneğin, Foursquer dediğimiz sosyal medya ağı ile, gittiğiniz bir kafede ceheck-in yaptığınızda belki de promosyon bir içecek ya da yiyecek yapabilirsiniz. Tüketim toplumu haline geldiğimiz şu günlerde, her şeyi hızlıca tüketiyoruz. Her geçen gün yenisi çıkan teknolojiyi takip etmekte, teknoloji modalarına uymakta ve en iyisini elde etmek için çalışmaktayız. Aslında bütçemize uygun olmayan telefonları ya da tabletleri alarak bu sosyal ağda kendimizi gösteriyoruz. Hayatımızı tamamen bu dünyada gösterip, insanların bizi izlemesinden hoşlanıyoruz. Aslında bu insan doğasına aykırı olsa da, aldatmak doğasında olan insan için önemli bir mesele. Örneğin, şişman olan bir insan zayıf gibi fotoğraf çekilerek yada maddi durumunu zengin olarak göstererek hep en iyisi benim kalıbına kendini sokabilir ve sosyal medya ağları aracılığıyla bunu rahatlıkla gösterebilir.

Etiketler:
null
Adana masaj salonu