Anadolu Kız Meslek Liseleri

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon veren, öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu meslek liseleridir. Eğitim karma ve tam gün verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Eğitim süresi 4 yıldır.

GİRİŞ KOŞULLARI

İlköğretim okulu mezunu, eğitimine ara vermemiş olmak, Milli Eğitim Bakanlığınca merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını (OKS) kazanmış olmak gerekmektedir. Bunun yanı sıra;

Servis Hizmetleri Seyahat Acenteliği, Yat Kaptanlığı ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik bölümleri için ayrıca mülakat yapılır. Yat Kaptanlığı için mülakat ve kondisyon sınavı birlikte yapılır.

Plastik Sanatlar, Tekstil (Tekstil Tasarım dalı), Tekstil (Terbiye dalı), Grafik Tasarımı, Seramik, Resim, İç Mekan Tasarımı, Restorasyon alan/dallarında okumak isteyen öğrencilerin ayrıca; ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflarda resim dersinin başarı ortalamasının en az iyi derece olması gerekir.

Seyahat acenteciliği bölümlerine başvuruda bulunanların sağlığının fiziki durumunun, turizm eğitimine, seyahat acentelerinde ve turistik tesislerde görev yapmaya uygun olma şartı da aranmaktadır.

Ağırlama ve Gıda Teknolojisi ile Seyahat Acenteciliği, alan/ bölümlerine mülakat ile öğrenci alınmaktadır.

SINAV BAŞVURUSU

Kurumları Öğrenci Seçme Sınavına giriş için müracaat, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen tarihler arasında, okul müdürlükleri tarafından elektronik ortamda yapılmaktadır.

SINAVIN İÇERİĞİ

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavının içeriği iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, Türkçe’yi kullanma sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünebilme, ikinci bölümde matematik ve fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme yeteneklerini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

EĞİTİM KURUMUNDA BULUNAN BÖLÜMLER

Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, Ayakkabı teknolojisi, Bilgisayar, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Cam İşlemeciliği, Cilt Bakımı ve Kuaförlük, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Elektronik, El Sanatları ve Teknolojisi, Fotoğrafçılık, Grafik Tasarımı, Heykel, İç Mekan tasarımı, Kuyumculuk Teknolojisi, Konservasyon, Restorasyon, Resim, Seramik, Organizasyon Hizmetleri, Seyahat Acenteciliği, Süs Bitkileri, Tekstil, Tekstil Konfeksiyon, Yaşlı Hizmetleri ile Yat Kaptanlığı bölümleri bulunmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Genel kültür derslerinin yanı sıra seçtikleri alan ve bölüm kapsamında meslek dersleri okutulmaktadır.

STAJ DURUMU

Öğrenciler, 2. yıldan itibaren pratik eğitimleri için işyeri ve işletmelere gitmektedirler. Bu uygulama haftanın iki günü okulda diğer üç günü ise işletmelerde beceri eğitimi olarak gerçekleştirilmektedir.

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI

Mezun oldukları alana göre hem kamu hemde özel sektörde iş bulma olanağına sahiptirler. Kamu kurumlarında göreve başlayabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girip başarılı olmaları gerekmektedir.

MEZUNİYET SONRASI GİDEBİLECEKLERİ ÜST EĞİTİM KURUMLARI

Üniversiteye girebilmek için Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahip oldukları gibi alanlarının devamı niteliğinde olan yüksek öğretim kurumlarını tercih etmeleri durumunda kendilerine ek puan verilmektedir. Mezun oldukları alan/kol/bölümün devamı niteliğinde veya en yakın programlarının uygulandığı meslek yüksekokullarına sınavsız olarak devam edebileceklerdir.

ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR
AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ
Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile özel mesleki bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, iyi iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayan, alanı ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet sunabilen, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan ve kaliteden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.
Bu alanın Servis Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Mutfak Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Gıda Analizi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sanayi ve hizmet sektörünün kamu ve özel kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.
AYAKKABI TEKNOLOJİSİ
Ayakkabı Teknolojisi sektöründe ayakkabı imalathaneleri, fabrikalar vb. kurum ve kuruluşların hizmet amacına uygun olarak tasarımı yapılan ayakkabı modelinin profil ve stampasının çıkarılarak ayakkabı haline getirilinceye kadar ki aşamalarından ve kalitesinden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.
Bu alanın Ayakkabı Tasarımı, Ayakkabı Üretimi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sektörde tasarım ve üretim bölümlerinde teknik eleman olarak çalışılabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.
BİLGİSAYAR
Çağın gerektirdiği ve her alanda kullanıma giren bilgisayarın yapısını bilen, montaj düzeyinde bilgisayar üretimi yapabilen, hizmet ve üretim sektörlerinin sorunlarına bilgisayarlı çözümler getiren, eğitim ve destek hizmeti sağlayan, bilgisayar donanım-yazılım bütünlüğünü bilen, alanı ile ilgili yenilikleri takip eden kaliteden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.
Bu alanı başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel kesime ait iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.
BÜRO YÖNETİMİ SEKRETERLİK
Kamu ve özel sektöre ait kurum ve iş yerlerindeki bürolarda gündelik faaliyetleri yerine getiren, sekreterya hizmetlerini koordine eden, iletişim akışını sağlayan ve bunu denetleyen, iletişimin farklı ortam, durum ve kişilerle nasıl kurulacağını belirleyen, iletişim ve bilgi teknolojisi konusunda gelişmeleri takip eden, sektörün istediği kalitede hizmet sunabilen teknik eleman yetiştiren bir alandır.
Bu alanın Yönetici Sekreterliği, Tıp Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Mali Sekreterlik dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektöre ait bürolarda sekreter olarak çalışabilirler.
CAM İŞLEMECİLİĞİ
Geleneksel Cam İşlemeciliği kültürümüz ile teknolojinin getirdiği imkanları, cam malzemenin üretimi ile süslemeciliği için sentez yaparak, uygulayabilen teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.Bu alanın Cam İndirme, Cam Şekillendirme, Tezyinat, Vitray dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0-12 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan, onların sorunlarını giderici önlemler alabilen, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan, 0-12 yaş çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtilerini, korunma yollarını ve bakımını bilen, ilk yardım konusunda bilgi-beceri kazanan, okulöncesi eğitim kurumlarında program hazırlayıp uygulayabilen, bu çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, kullandığı makine, araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapabilen, çalıştığı iş yerinde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen, kendi alanındaki mesleki ve teknik becerilerini kullanarak iş yerinde ve çevresindeki sorunları çözümleyebilen, teknolojik gelişmelere açık, girişimci, problem çözme becerisine sahip, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştiren bir alandır. Bu alandan teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler. Okulöncesi eğitimi kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler.
ELEKTRONİK
Elektronik araçlar üreten işletmelerin çeşitli kısımlarında radyo alıcıları, vericileri, ses frekans tekniği, televizyon, mikrodalga, radar, endüstriyel elektronik, bilgisayar, tıp elektroniği vb. konularda çalışabilen teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, iş alanlarının elektronik ile ilgili bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendilerine ait elektronik bakım ve tamir atölyeleri kurabilirler.
EL SANATLARI VE TEKNOLOJİSİ
El Sanatları ve Teknolojisi alanı, tasarlayan, üreten, ürettiğini pazarlayabilen, dallarla ilgili bilgisayar destekli teorik ve pratik bilgileri öğrenip, teknolojik gelişmelerle alanları arasındaki ilişkiyi kurabilen, geleneksel el sanatlarını koruyup yaşatabilen, çağın ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlayan ve üretebilen, çalıştığı alandaki yenilikleri izleyen, yorumlayan ve uygulayan teknik elemanlar yetiştiren bir alandır. Bu alanın Dokuma, Deri Aksesuarları, Yapma Bebek, El İşlemeleri, Makina İşlemeleri dallarından biriri başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sanayi ve hizmet sektörünün kamu ve özel kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.
FOTOĞRAFÇILIK
Basın-yayın, tanıtım sektörü ve günlük yaşamın her alanında kullanılan fotoğrafı bilen, fotoğraf makinelerini ve gerekli malzemeleri kullanarak fotoğraf çekebilen karanlık oda ve laboratuvar makinelerini kullanarak banyo baskı işlemlerini yapabilen ve alanı ile ilgili yenilikleri takip ederek fotoğraf alanındaki dijital gelişmelere uyum sağlayabilen niteliklerde teknik eleman yetiştiren bir alandır.Bu alanın Basın Fotoğrafçılığı, Portre ve Özel Gün Fotoğrafçılığı, Tanıtım Fotoğrafçılığı, Fotoğraf Laboratuvar Hizmetleri dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel kesime ait iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.
İÇ MEKÂN TASARIMI
Alanındaki gelişmeleri takip ederek araştırabilen, problem çözebilen, çevreye duyarlı, girişimci, alanı ile ilgili araç gereçleri zamanında ve doğru olarak kullanabilen, görsel anlatım teknikleri ile insan ve mekan ilişkisini kurabilen ve iç mekanlara özgü tasarımlar yapabilen, projeler üretebilen, sunum yapabilen, müşteri ilişkileri kurabilen, satış sonrası hizmetleri yürütebilen teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın İç Mekan Düzenleme, Mobilya Teknik Ressamı, Montaj-Kontrol, Müşteri Temsilcisi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, mimarlık bürolarında, mobilya üretimi yapan sektörde, iç mekanda kullanılan süsleyici unsurların üretimini yapan iş yerlerinde teknik olarak çalışabilir veya iş yeri açabilir.
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
Gelişen kuyumculuk sektörünün tasarımı ve üretim boyutunda yer alacak, tasarlayan, üreten, ürettiğini pazarlayan teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın Takı Tasarımı ve Takı Üretimi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.
RESİM
Görsel sanatların önemli alanlarından biri olan resim disiplinli bir gözlemle, yaratıcılığın temeli olan sezgi yoluyla araştırıcı, yaratıcı ve yapıcı güçleri geliştirmeyi, nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme becerisi kazanmış, kendisini ve içinde yaşadığı dünya ile ilişkilerini anlatabilen, sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli sanat kültürünü kazanmış yenilikleri ve gelişmeleri izleyebilen, teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, edindikleri sanat birikimleri ile sanatsal çabalarını serbest olarak sürdürebilir veya ilgili atölye ve iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.
RESTORASYON
Korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının geçirdikleri fiziksel ve kimyasal değişimlerin analizini yapabilen, eserlerin yapıldığı devrin üslup, renk ve desen özelliğine göre restorasyonunu yapabilecek bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, ilgili kamu kuruluşlarında ve özel sektörde eski eserlerin onarımı, bakımı ile ilgili bölümlerde teknik elaman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.
SEYAHAT ACENTECİLİĞİ
Turizm olayı ile ortaya çıkan, değişen birey ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bilimin ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, özgün çözümler arayan, alanı ile ilgili araç ve gereçleri yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanabilen ve turizm alanı içinde seyahat acentelerinde hizmet üreten elemanları yetiştiren alandır.Bu alanın Rezervasyon, Operasyon dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Turizm sektörünün seyahat acentesi bürolarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.
SERAMİK
Seramik sektöründe bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak, ürünü tasarlayan, oluşturulan tasarımlara göre seramik ham maddelerini çeşitli oranlarda karıştırıp, ürün haline dönüştüren teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın Seramik Laborantı, Seramik Şekillendirici, Dekorcu, Modelci-Kalıpçı, Çini İşlemecisi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, sektörde tasarım, üretim ve kalite kontrol bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilirler veya kendi iş yerlerini açabilirler.
SÜS BİTKİLERİ
Süs bitkileri sektöründe yaşanan bilimsel ve teknolojik gelişmelere dayalı olarak, ürünü tasarlayan, oluşturulan tasarımlara göre seramik ham maddelerini çeşitli oranlarda karıştırıp, ürün haline dönüştüren teknik elemanları yetiştiren bir alandır.Bu alanın Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Dış Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği, İç Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği Çiçekçilik Hizmetleri, Peyzaj Bahçıvanlığı dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, çiçekçilik sektöründe çalışabilir veya iş yeri açabilir.
TASARIM VE TEKNOLOJİSİ
Tasarım ve Teknolojisi, bir ürünü problem tanımından yada gereksiniminden başlayarak, tasarlama ve/veya ürüne dönüştürme aşamalarında, teknolojinin olanaklarını kullanabilen, mesleki bilgi ve becerileri ile çağın gerektirdiği üretimi yapıp pazarlayabilen, kendi iş yerini kurabilen, sektörün beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen, iş yerinde ve çevresiyle uyum içerisinde çalışabilen nitelikli bireyleri yetiştiren alandır.Bu alanın; Grafik dalını başarı ile bitirerek, teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, sektörde tasarım, üretim ve kalite kontrol bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.
TEKSTİL
Tekstil sanayiinde çağımızın moda ve teknolojik gelişmelerine dayalı olarak hammadde ürün tasarımı, hammaddeden iplik üretimi, yapılan iplikten dokuma ve örme yoluyla yüzey oluşturma, oluşturulan yüzeyin terbiye işlemleri, ürünlerin kalite kontrolünün yapılması için tekstil alanının üretim birimlerine teknik elemanları yetiştiren bir alandır. Bu alanın Dokuma, İplik, Terbiye, Örme, Kalite Kontrol, Tekstil Tasarım dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.
TEKSTİL KONFEKSİYON
Tekstil Konfeksiyon sanayiinde, çağımızın moda ve teknolojik gelişmelerine dayalı olarak, bayan, erkek ve çocuk giyimlerinin modelini geliştiren, kalıplarını hazırlayıp serileştirme yapabilen, iş akışı planı hazırlayabilen, iş ve zaman etüdüne dayalı çalışmayı bilen, kullanılan araçların bakımını ve basit onarımını yapabilen, iş yerinde çevresi ile uyumlu çalışabilen, çalıştığı alandaki yenilikleri izlemeyi bilen, teknik eleman yetiştiren bir alandır. Bu alanın Çocuk Giysi Tasarım, Kadın Giysi Tasarım, Erkek Giysi Tasarım, Kalıp, Kesim, Kalite Kontrol (Üretim Deneticisi), Yuvarlak Örme Konfeksiyon, Düz Örme (Triko) Konfeksiyon, Dokuma Yüzey Konfeksiyon, Deri Konfeksiyon, Ev Tekstil Konfeksiyon, Moda-Evi Butik (Kadın Terziliği), Erkek Terziliği, Çorap Örme dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Tekstil Konfeksiyon sektöründe teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.
YAT KAPTANLIĞI
Yat Kaptanlığı bölümü; yat ve benzeri araçlarında görev yapmaları halinde; yat turizmini geliştirme bilinciyle hareket eden, bu konuda ülkemizin kaynaklarını ve bilimsel gelişmenin tüm verilerini en iyi şekilde değerlendiren, eldeki bilgileri uygulama alanına aktarabilen, turizm sektöründeki gelişmeleri takip edebilen, yorumlayan, bilgilerini denizcilikle ilgili yeni alanlara kanalize edebilen, kararlı, alanındaki araç ve gereçleri yerinde, zamanında ve doğru olarak kullanabilen, ülke tanıtımına yatkın denizci ve turizmci niteliğinde teknik elemanları yetiştiren bir bölümdür. Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Teknede görev aldıkları takdirde; güverte ve kamara hizmetlerini bilen, yiyecek-içecek üretim teknikleri ile servis yöntemlerini uygulayan, teknede bulunan temel makine ve elektrik sistemlerinin işlevlerini, basit onarımlarını, bakımlarını bilen teknik eleman olarak, karada görev aldıkları takdirde; deniz turizmi acenteciliği, acentecilikteki büro hizmetlerini bilen ve paket tur programı hazırlayabilen teknik eleman olarak çalışabilirler.
YAŞLI HİZMETLERİ
Değişen birey ve toplum ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında, yaşlı kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği, beslenmeleri, ile ilgili istenilen kalitede hizmet sunabilen, yaşlı kişilerin kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanı ile ilgili araç gereçleri yerinde, zamanında ve doğru kullanabilen teknik eleman yetiştiren bir alandır. Bu alanı başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler.
Ayrıca, bu programlara ilave güncel yeni alanlarda meslek eğitiminin verilmekte olduğu Kız Meslek Liseleri ile Çok Programlı Liselere ise sınavsız öğrenci alınmaktadır.

Etiketler: ,
Facebook Profilinde Paylaş Twitter'da Paylaş
null
Özel Arama

Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.

Yorumlar

yabancı dil eğitimi veren b.düzü civarında okul arıorum yardımcı olurmusunuz?

puanları kaç acaba? lütfennnnn

ben kız meslek lisesine gitcem ama taban puanını bulamadım bi türlü acaba hangi sitelere girmem gerek

ya ben bu sene liseye gidicem ama kaç puanla gireceğimi bilmiyorum lütfen söyleyin
bakıköy kız meslek lisesi

ya ben restorasyon ne enleadım

aRkdaşLr meb.gov.tr’ye bakın orada her Lisenin taban puanLarını buLabiLirsiniz. AyrıntıLı bir şékLde (:

bnde buraya gıtmek ıstıyorum ama puanını bılmıyorum

lisemizi çok beğeniyorum sbs den 298 aldım lisenize girecek puanı aldım mı çok merak ediyorum

ya arkadaşlar ben kız meslek lisesinde pc okuyorum lise 1 deyim acaba çocuk gelişimi mi yoksa pc mi hangisi size göre daha iyi ne olur fikirlerinizi söyleyin

ben daha 8. sınıftayım ama gıda bölümü okumak istiyorum tam bana göre bir meslek arkadaşlar eğer liselere bakmak istiyorsanız mesbil sitesine girin orda her lise böümleri var çok iyi bir site bana yararı çok oldu sizede banada başarılar hoşçakalın.

ya puff ßiz size puan di0Ruz ama oRatda puan yok doğru düzgün ßi siTe yPın …..:/

arzu bence çocuk gelişimini seç tabikide sen bilirsin hangisini istiyoan onu yap ama çocuk gelişimi bence hepsinden iyi

ya ben çok kararsızım acaba güzel sanatlaramı yoksa sağlık mesleğemi gitsem

kız meslek liseleri kaç puanla kazanıldığı ve bölümleri
ayrıntılı bir biçimdeanlatılmıyor lütfen daha açıkça
bilgi verilmesini istiyoruz

Yorum Yazın

(gerekli)

(gerekli)


Adana masaj salonu