Çevre mühendisliği Bölümü

Programın Amacı

Çevre mühendisliği programı, hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması, bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve yok edilmesi, kirlenmenin yol açtığı estetik ve ekonomik kayıpların önlenerek insan sağlığına ve refahına uygun çevre koşullarının yaratılması konularında eğitim yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Çevre mühendisliği programının ilk yılında matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi temel dersler okutulur. Daha sonraki yıllarda, çağdaş çevre mühendisliğinin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceriyi kazandıracak dersler verilir. Bunlar arasında ikinci yıldan başlayarak, çevre kimyası, çevre mikrobiyolojisi ve kimyasal mikrobiyoloji; bilgisayar kullanımı; hidrolik; hava, su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, en iyi biçimde kullanılması, kirliliğin kontrolü ve önlenmesi; katı, sıvı ve gaz atıkların, gerek alışılagelmiş gerekse ileri düzeyde teknikler kullanarak, çevreye zararsız hale getirilmelerine yönelik sistemlerin projelendirilmeleri gibi dersler ve uygulama çalışmaları bulunmaktadır. Bölümlerde ayrıca yaz stajları ve uygulama dersleri zorunludur.

Gereken Nitelikler
Çevre mühendisliği programına girmek isteyenlerin yaratıcı, araştırıcı, azimli, üstün bir genel akademik yeteneğe sahip; matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen dersleri yanında ekonomi, sosyoloji gibi sosyal alanlara da ilgili ve bu alanlarda başarılı, daha iyi ve sağlıklı bir çevre yaratabilmek için mücadele verecek kişiler olması gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler
Çevre mühendisliğinden mezun olanlara “Çevre Mühendisi” unvanı verilir.
Çevre mühendisi çevrede yapılan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek biçimde ayarlanması için gereken önlemleri araştırır; su, toprak ve hava ortamlarında kalite kontrolleri yapar; fabrika atıklarının insan sağlığına zararlı hale gelmeye başladığı miktarı saptar; yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasına çalışır.
Çevre konuları çok yönlü olduklarından, çevre mühendisleri başta inşaat ve kimya olmak üzere, yerine göre, tüm diğer mühendislerle; şehir ve bölge plancılarıyla; mimarlarla; biyolog, kimyager ve fizikçi gibi fen bilimcilerle; sosyolog, psikolog gibi sosyal bilimcilerle; ekonomistlerle; işletmecilerle çalışma ve işbirliği yapma durumundadırlar. Çalışma ekibinde anlaşma ve uyum olduğu, alınan kararlar uygulamaya yansıdığı sürece kişi bu alandaki çalışmalarından doyum sağlayabilir.

Çalışma Alanları
Çevre mühendisliği çağımızın sorunu olan çevre kirlenmesini önlemeyi hedef aldığı ve doğrudan insan sağlığını ve refahını korumayı amaçladığı için, önümüzdeki yıllarda daha da önem kazanacaktır.
Çevre mühendislerinin çoğu planlamacı olarak Bayındırlık ve İskân, Kültür, Ulaştırma, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, İller Bankası, belediyeler, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlıkları gibi kamu kuruluşlarında görev alabilirler. Sağlık Bakanlığı Merkez ve İl teşkilatlarında ve Başbakanlığa bağlı olan Çevre Genel Müdürlüğünde çevre mühendislerine büyük gereksinim duyulmaktadır. Özel çalışanlar yukarıda belirtilen kamu kurumları, Belediyeler ya da kişi ve firmaların araştırma ve planlama işlerini yapabilmekte, İller Bankası ve Belediyelerce ihaleye çıkarılan şehir imar planlarını hazırlamaktadırlar. Ayrıca uzmanlaştıkları konulara göre ulaşım, tarihsel çevre, doğal çevre ve turizm planlaması konularında çeşitli iş alanları bulunmaktadır
ORTA DOĞU TEKNİK ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 ANKARA
İSTANBUL TEKNİK ÜN. İNŞAAT FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 İSTANBUL
SAKARYA ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 SAKARYA
MARMARA ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İngilizce) SAY-2 İSTANBUL
YILDIZ TEKNİK ÜN. İNŞAAT FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 İSTANBUL
BAHÇEŞEHİR ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) SAY-2 İSTANBUL
FATİH ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe)(Burslu) SAY-2 İSTANBUL
FATİH ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (Burslu) SAY-2 İSTANBUL
İSTANBUL ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 İSTANBUL
DOKUZ EYLÜL ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 İZMİR
ULUDAĞ ÜN. MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 BURSA
ANADOLU ÜN. MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 ESKİŞEHİR
KOCAELİ ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 KOCAELİ
AKDENİZ ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 ANTALYA
BALIKESİR ÜN. MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 BALIKESİR
KOCAELİ ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) SAY-2 KOCAELİ
ÇUKUROVA ÜN. MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 ADANA
ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜN. MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 ÇANAKKALE
SELÇUK ÜN. MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 KONYA
ERCİYES ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 KAYSERİ
SAKARYA ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) SAY-2 SAKARYA
ONDOKUZ MAYIS ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 SAMSUN
S.DEMİREL ÜN. MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 ISPARTA
NAMIK KEMAL ÜN. ÇORLU MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 ÇORLU
MERSİN ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 İÇEL
ZONGULDAK KARAELMAS ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 ZONGULDAK
ONDOKUZ MAYIS ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) SAY-2 SAMSUN
ÇUKUROVA ÜN. MÜHENDİSLİK – MİMARLIK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) SAY-2 ADANA
AKSARAY ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 AKSARAY
ATATÜRK ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 ERZURUM
CUMHURİYET ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 SİVAS
FIRAT ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 ELAZIĞ
BAHÇEŞEHİR ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (%50 Burslu) SAY-2 İSTANBUL
CUMHURİYET ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) SAY-2 SİVAS
HARRAN ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 ŞANLIURFA
ATATÜRK ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.) SAY-2 ERZURUM
İSTANBUL TEKNİK ÜN. İNŞAAT FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (UOLP-SUNY Buffalo) SAY-2 İSTANBUL
BAHÇEŞEHİR ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 İSTANBUL
FATİH ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ SAY-2 İSTANBUL
FATİH ÜN. MÜHENDİSLİK FAK. ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ (Türkçe) SAY-2 İSTANBUL

Etiketler: , , , ,
Facebook Profilinde Paylaş Twitter'da Paylaş
null
Özel Arama

Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.

Yorumlar

Henüz Yorum Yok.

Yorum Yazın

(gerekli)

(gerekli)


Adana masaj salonu