Fen Liseleri

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Fen Liseleri, yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlar. Okulda genel kültür derslerinin yanısıra fen ağırlıklı dersler okutulmaktadır. Eğitim karmadır. Yatılı ve gündüzlü eğitim verilmektedir.
1964 yılında Ford Vakfı’nın desteğiyle ilk Fen Lisesi Ankara’da açılmıştır.
Okul;
a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri, matematik ve fen bilimleri alanında yüksek öğrenime hazırlamayı,
b) Matematik ve fen bilimleri alanlarında gereksinim duyulan üstün nitelikli bilim adamlarının yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi,
c) Öğrencileri araştırmaya yöneltmeyi, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile yeni buluşlara ilgi duyanların çalışacakları ortamı ve koşulları hazırlamayı,
d) Yeni teknolojileri kullanabilen, yeni bilgiler üretebilen ve projeler hazırlayabilen bireyler yetiştirmeyi,
e) Öğrencilerin bilimsel araştırma yapmalarına, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerine yardımcı olacak şekilde yabancı dilde iyi yetişmelerini sağlamayı amaçlar.
Okula her yıl alınacak öğrenci sayısı 96’yı, bir sınıftaki öğrenci sayısı ise 24’ü geçemez.

 

EĞİTİM SÜRESİ

Fen liselerinde öğrenim süresi bir yılı hazırlık sınıfı olmak üzere toplam 4 yıldır.

EĞİTİM KURUMLARINA GİRİŞ KOŞULLARI

İlköğretim okulu 8. sınıfta öğrenci olmak. (Sınavda başarılı olunması halinde, okula kayıt için o yıl mezun olmaları) 6 ve 7. sınıflarda Türkçe, Fen Bilgisi ve Matematik derslerinin her birinin yıl sonu notu en az orta ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4 (dört), olanlar başvurabilir.

Bu koşul 6 ve 7. sınıf öğrenimlerini yurt dışında yaparak sınavların yapılacağı öğretim yılında ilköğretim okulu 8. sınıfta bulunanlara uygulanmaz.

Bu sınıflardan birinin öğreniminin yurt içinde yapılması durumunda, bu sınıftaki söz konusu derslerin her birinin yıl sonu notunun en az orta ve bu derslerin yıl sonu notlarının ağırlıklı ortalaması en az 4 olanlar başvurabilirler

SINAV BAŞVURU TARİHİ

MEB Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavına (OKS) başvuru ve sınav tarihi her yıl Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenmektedir.

SINAVIN İÇERİĞİ

Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme Sınavının içeriği iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölümde, Türkçe’yi kullanma sosyal bilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düşünebilme, ikinci bölümde matematik ve fen bilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düşünme yeteneklerini ölçen sorulardan oluşmaktadır.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

Fen liselerinde fen ağırlıklı eğitim görülmektedir. Diğer liselerde okutulan genel kültür derslerinin yanı sıra fen dersleri ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

MEZUNİYET SONRASI İŞ İMKANLARI

Fen lisesi mezunlarının kamu kurumlarında işe girebilmeleri için Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) müracaat etmesi ve yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekmektedir. Bunun dışında özel sektör işyerlerinde de çalışabilirler.

MEZUNİYET SONRASI GİDEBİLECEKLERİ ÜST EĞİTİM KURUMLARI

Fen liselerinden mezun olanlar Öğrenci Seçme Sınavında başarılı oldukları takdirde, alanlarının devamı niteliğindeki bölümlere başvurduklarında ek puandan yararlanırlar. Bu okullardan mezun olanlar genellikle Sayısal alanlarda tercih yapmaktadırlar (mühendislik, Tıp gibi).

FEN LİSELERİNİN BULUNDUĞU İLLER

Genellikle her ilde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir fen lisesi mevcut olup, bazı resmi fen liselerinde karma yatılı ve gündüzlü bölümleri bulunmaktadır. Ayrıca hemen hemen bütün illerde, resmi fen liselerinin dışında özel fen liseleri de bulunmaktadır.

DİĞER BİLGİLER

Kesin kayıt yaptıran hazırlık sınıfı öğrencilerinden, 9. sınıftaki yabancı dil dersini izleyebilecek düzeyde oldukları velileri tarafından kesin kayıt sırasında okul yönetimine yazılı olarak bildirilen öğrenciler, ders yılının başladığı tarihten itibaren bir hafta içinde seviye belirleme sınavına alınırlar. Geçer not alan öğrenciler başarılı sayılarak 9. sınıfa devam ettirilirler.

KONTENJAN ADI

KONT. SAYISI

TABAN PUAN

GENEL BAŞARI SIRASI

YÜZDELİK DİLİMİ

Adana Fen Lisesi

96

488.403

1718

0.21

Adıyaman Fen Lisesi

96

454.457

18109

2.21

Süleyman Demirel Fen Lisesi

96

473.533

7399

0.90

Hüseyin Celal Yardımcı Ağrı Fen Lisesi

72

417.602

49594

6.06

Aksaray Fen Lisesi

72

471.614

8211

1.00

Macit Zeren Fen Lisesi

72

460.968

13922

1.70

Ankara Fen Lisesi

96

493.982

519

0.06

Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi

96

480.493

4385

0.54

Ardahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi

48

403.419

65332

7.98

Artvin Fen Lisesi

48

438.496

30011

3.67

Aydın Fen Lisesi

48

488.837

1539

0.19

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi

48

429.999

46780

5.35

T.C Ziraat Bankası Balıkesir Fen Lisesi

96

480.958

4135

0.51

Bartın Fen Lisesi

48

455.850

17147

2.10

Batman Fen Lisesi

96

449.437

21555

2.63

Bayburt Fen Lisesi

72

440.191

28552

3.49

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi

72

465.572

11358

1.39

T.B.M.M Vakfı Bingöl Fen Lis.

48

435.826

32232

3.94

Hikmet Kiler Fen Lisesi

48

426.321

40900

5.00

Bolu Fen Lisesi

72

469.319

9248

1.13

Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi

48

472.870

7678

0.94

İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi

96

467.582

10250

1.25

Bursa Ali Osman Sönmez Fen Lisesi

96

485.751

2703

0.33

Çanakkale Fen Lisesi

72

479.014

5078

0.62

Çankırı Süleyman Demirel Fen Lisesi

96

457.796

15826

1.93

Çorum Fen Lisesi

96

464.517

11818

1.44

Denizli Erbakır Fen Lisesi

72

485.751

2704

0.33

Rekabet Kurumu Fen Lisesi

96

463.463

12363

1.51

Düzce Fen Lisesi

72

464.766

11692

1.43

Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi

96

469.492

9151

1.12

Kaya Karakaya Fen Lisesi

72

474.861

6627

0.81

Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi

96

450.151

21024

2.57

Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi

96

462.324

13039

1.59

Eskişehir Fatih Fen Lisesi

96

482.860

3345

0.41

Vehbi Dinçerler Fen Lisesi

96

475.627

6193

0.76

Giresun Fen Lisesi

72

455.136

17607

2.15

Gümüşhane Fen Lisesi

48

449.335

21623

2.64

Hakkari Fen Lisesi

72

380.352

94914

11.60

İskenderun Tosçelik Fen Lisesi

96

468.415

9783

1.20

Iğdır Fen Lisesi

48

412.309

55279

6.75

Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi

96

478.262

5304

0.65

Yaşar Acar Fen Lisesi

48

477.225

5583

0.68

İstanbul Atatürk Fen Lisesi

96

492.270

1153

0.14

İzmir Fen Lisesi

72

493.457

757

0.09

Buca Fen Lisesi

48

481.564

3823

0.47

Süleyman Demirel Fen Lisesi

96

466.948

10630

1.30

Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi

72

460.266

14352

1.75

Karaman Milli Piyango Fen Lisesi

96

464.442

11860

1.45

Kars Fen Lisesi

48

433.101

34527

4.22

Kastamonu Fen Lisesi

72

460.739

14067

1.72

Kayseri Fen Lisesi

96

484.347

3028

0.37

Kırıkkale Fen Lisesi

72

467.985

10035

1.23

Kırklareli Fen Lisesi

48

466.408

10919

1.33

Prof.Dr.llhan Kılıçözlü Fen Lisesi

48

479.306

4933

0.60

Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi

48

462.629

12851

1.57

Kocaeli-Körfez Fen Lisesi

96

479.369

4926

0.60

Ereğli Fen Lisesi

48

456.539

16673

2.04

Konya- Meram Fen Lisesi

72

487.205

2044

0.25

Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi

72

474.925

6581

0.80

Malatya Fen Lisesi

96

473.431

7453

0.91

Halil Kale Fen Lisesi

48

487.876

1828

0.22

Mardin Fen Lisesi

48

443.904

25600

3.13

Mersin Fen Lisesi

96

482.336

3456

0.42

Muğla 75.Yıl Fen Lisesi

48

479.973

4719

0.58

Muş Fen Lisesi

48

427.964

39293

4.80

Nevşehir H.Avni Incekara Fen Lisesi

48

468.266

9875

1.21

Niğde Fen Lisesi

72

467.044

10568

1.29

Ordu Fen Lisesi

96

465.946

11180

1.37

TOBB Osmaniye Fen Lisesi

96

472.452

7887

0.96

Rize Fen Lisesi

96

454.029

18384

2.25

Sakarya Fen Lisesi

72

475.105

6473

0.79

Samsun Fen Lisesi

96

475.626

6195

0.76

Siirt Türk Telekom Fen Lisesi

72

432.537

35052

4.28

Sinop Fen Lisesi

48

456.692

16579

2.03

Sivas Fen lisesi

96

463.401

12394

1.51

Şanlıurfa Fen Lisesi

96

451.340

20090

2.45

Cizre Fen Lisesi

48

407.111

61065

7.46

Tekirdağ Milli Piyango Fen Lisesi

96

473.468

7434

0.91

Tokat Milli Piyango Fen Lisesi

72

462.151

13156

1.61

Trabzon Yomra Fen Lisesi

72

473.257

7533

0.92

Tunceli Fen Lisesi

96

396.239

73924

9.03

Uşak Fen Lisesi

96

470.532

8633

1.05

Van Fen lisesi

96

451.070

20332

2.48

Yalova Termal Fen Lisesi

48

476.180

5941

0.73

Yozgat Şehitler Fen Lisesi

72

459.300

14928

1.82

Zonguldak Fen Lisesi

96

462.134

13166

1.61

Fen ve Sosyal Bilimler Liseleri 2008 II. Yerleştirme Taban Puanları

Etiketler: ,
Facebook Profilinde Paylaş Twitter'da Paylaş
null
Özel Arama

Eğer yazıyı beğendiyseniz ya da ekleyecekleriniz varsa, lütfen yorumunuz yazın veya RSS aboneliği ile yeni yazılardan anında haberdar olun.

Yorumlar

Henüz Yorum Yok.

Yorum Yazın

(gerekli)

(gerekli)


Adana masaj salonu