Sosyoloji Bölümü

Programın Amacı
Sosyoloji programının amacı, toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri konusunda çalışacak elemanları yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Sosyoloji bölümünde genel sosyoloji ve metodoloji, kurumlar sosyolojisi, uygulamalı sosyoloji, sosyometri, sosyoloji tarihi, sosyal değişme, köy sosyolojisi, psikoloji, felsefe, ekonomi, hukuk, bilgisayar, istatistik ve yöntembilim dersleri okutulur.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , ,

Uluslararası İlişkiler Bölümü

Programın Amacı

Bu programda dünya devletlerinin oluşturduğu uluslararası sistemin tarihi, geçirdiği evreler, sistemin siyasi, ekonomik ve hukuksal yapısı, işleyişi gibi konularda, Türkiye’nin bu sistem içinde yerine ve dış ilişkilerine özel ağırlık verilerek eğitim yapılır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Uluslararası ilişkiler programında uluslararası ilişkiler, Türk dış politikası, devletler hukuku, siyasal tarih, siyaset bilimi, toplumbilim, ekonomi gibi dersler okutulur.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , ,

Lojistik Yönetimi Bölümü

Yaşanan hızlı değişim ve globalleşmenin etkisiyle; pazarların, müşteri istek ve ihtiyaçlarının, işletmeler arası ilişkilerin gereklerinin farklılaşması sonucunda ‘Lojistik ve Lojistik Yönetimi’ kavramları giderek önem kazanmaktadır. Yıllar önce sadece askeri bir kavram olarak algılanan, daha sonra ‘taşımacılık ve depolama’ faaliyetleri ile sınırlı olduğu düşünülen, günümüzde ise hala sınırları genişlemekte olan ‘lojistik’ işletmeler açısından hayati önem taşıyan bir fonksiyon haline gelmiştir.
Bu nedenle; İzmir Ekonomi Üniversitesi Lojistik Lisans Programı ile; lojistiğin tüm fonksiyonlarına hakim, küresel vizyon sahibi uzmanlar yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bölüm mezunları, Türkiye’nin ulusal ve uluslarası anlamda bir lojistik merkez haline dönüşme süreci devam ederken; lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda; gerekli bilgi ve birikimlerle donatılmış nitelikli işgücüne olan ihtiyacı karşılayacaklardır. Lojistik Yönetimi Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin ülkemizde halen gelişmekte olan lojistik sektörüne önemli katkılarda bulunacağını düşünmekteyiz.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , ,

Uluslararası Lojistik Bölümü

Türkiye ekonomisinde taşımacılık sektörü çok önemli bir yer almaktadır. Taşımacılık söz konusu olduğundan sektör toplumun her bölümünü ilgilendirmektedir. Bu bölümün kuruluş amacı, taşımacılıkta söz sahibi olabilecek ara elemanlarının yetiştirilmesidir. Uluslararası Lojistik Bölümü’nün temel hedefi işletmelerin küresel faaliyetlerine destek sağlayacak nitelikli mezunlar vermektir.

Uluslararası Lojistik Bölümü öğrencileri mezun olduklarında hangi niteliklerle donatılmış olacaklar?
Dış ticaret, gümrük, taşımacılık ve benzeri konulara hakim insan gücünün mezun edilmesi önceliklerimiz arasındadır. Gerek ulusal gerekse, uluslararası ticaretin ana öğesi olan taşımacılık sektöründe, yabancı dille işletme, lojistik ve uluslararası taşımacılık temel eğitimi almış, orta kademe yönetici veya üst kademe yönetici yardımcısı yetiştirmektir. İşletme disiplinleri ile ilgili bilgilerin yanında taşımacılık sektöründeki hizmet yüklenici veya taşıyıcı firmaların gereksinim duyduğu, sektöre özgü temel bilgiler de kazandırılacaktır. Böylece uluslararası konjonktürlerdeki dinamizmini izleyebilen, Türkiye’nin iktisadi konjonktürü açısından değerlendirerek stratejik kararları hızlı bir şekilde alabilecek yöneticilere destek sağlayabilen kişiler mezun edilecektir.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , ,

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü

Amacı:
Bu bölüm ülke sınırlarını aşan bir iş ortamında, başarıyla çalışabilecek iki dil bilen, finansal piyasaların entegrasyonu ve uluslararası finans konularında bilgili yöneticiler yetiştirmeyi amaç edinmektedir.
Öğrenimi:
Öğrenim süresi 4 yıldır. Bu bölümde okuyan öğrenciler, Ekonomi, Pazarlama, Finans, Üretim, Uluslararası Ticaret ve Hizmet Sektörü gibi dersler görmektedirler.

Aranılan Özellikler:
Bu bölümü tercih edecek olan adayların, ticaret ve insan ilişkileri konusunda yetenekli kişiler olması gerekmektedir.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , ,
null
Adana masaj salonu