Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği Bölümü

Programın Amacı
Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programının amacı, Türkçe’nin yapısı, özellikleri, Türk edebiyatı örnekleri üzerinde eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programında Osmanlıca, eski yazı, Türk dilinin özellikleri, Türk lehçeleri eski Türk edebiyatı, divan edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı, halk edebiyatı ve çağdaş Türk edebiyatı konularında eğitim yapılır.

Ayrıca, program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, rehberlik gibi, öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran dersler de okutulur.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: ,

Türkçe öğretmenliği Bölümü

Programın Amacı
Türkçe öğretmenliği programının amacı, ilköğretimin ikinci basamağında bulunan (12-15 yaşlarındaki) çocuklara Türkçe’yi doğru kullanabilme, okuduğunu anlama, kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilme becerilerini kazandıracak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Türkçe öğretmenliği programında Türk dilinin özellikleri, gramer yapısı, Türk dili ile yazılmış edebi eserlerin incelenmesini ile ilgili dersler yanında öğrenme psikolojisi, genel öğretim yöntemleri, Türkçe’nin öğretiminde kullanılacak yöntemler, ölçme ve değerlendirme ve rehberlik gibi meslek dersleri okutulur ve uygulama yaptırılır. Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları, ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi, öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran dersler de okutulur.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , ,

Üstün Zekalılar Öğretmenliği Bölümü

TANIM
Çalıştığı eğitim kurumunda üstün zekalı öğrencilere çeşitli bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak üzere eğitim veren kişidir.

GÖREVLER
Üstün zekalılar öğretmeninin, üstün zekalı öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları hangi yöntemlerle kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında (müfredat programı) belirtilmiştir.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , ,

Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü

Programın Amacı

Zihin Engelliler Öğretmenliği programının amacı, zihin yetersizliği olan ilköğretim çağındaki çocukları eğitecek öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Zihin engelliler öğretmenliği programında genel psikoloji, gelişim psikolojisi, bilişsel süreçler, zekanın ölçülmesi, zihin engelli çocukların psikolojisi, aile danışmanlığı gibi psikoloji ağırlıklı derslerden başka matematik, Türkçe, fen bilgisi ve sosyal bilgiler, resim ve müzik gibi dersler okutulur. Ayrıca öğretim teknikleri, ölçme ve değerlendirme, rehberlik gibi öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran dersler de okutulur ve uygulama yaptırılır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , , ,
null
Adana masaj salonu