Tarih Öğretmenliği Bölümü

Programın Amacı
Tarih öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında tarih konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Tarih öğretmenliği programında Türk dili,İslamiyet’ten önce Türk tarihi, eskiçağ tarihi, Osmanlı tarihi, doğu Avrupa Türk kavimleri, Türkiye coğrafyası, ülkeler coğrafyası, Türk devletleri, Türk kültür tarihi gibi alan dersleri okutulur.

Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi, öğretmenlik meslek bilgisi veren dersler de okutulur.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , ,

Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği Bölümü

Programın Amacı
Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programının amacı, Türkçe’nin yapısı, özellikleri, Türk edebiyatı örnekleri üzerinde eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği programında Osmanlıca, eski yazı, Türk dilinin özellikleri, Türk lehçeleri eski Türk edebiyatı, divan edebiyatı, Servet-i Fünun edebiyatı, halk edebiyatı ve çağdaş Türk edebiyatı konularında eğitim yapılır.

Ayrıca, program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim yöntemleri, özel öğretim yöntemleri, ölçme ve değerlendirme, rehberlik gibi, öğretmenlik meslek bilgisi kazandıran dersler de okutulur.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: ,

Türk Halk bilimi Bölümü

Halkbilimi halkın toplumsal yaşamını, dil, edebiyat, ekonomi, hukuk, yönetim, sanat, zanaat gibi alanlarda geleneksel ve çağdaş kültür ürünlerini bilimsel olarak inceler, sosyo-kültürel öğelerin folklor açısından incelenerek, yeni bileşimlere ulaşılması, sunulması konularında araştırma ve eğitim yapar. Halkbilimciler Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Kültür Müdürlükleri, Turizm Müdürlükleri, Köy İşleri Bakanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmet Uzmanlığı alanlarında çalışabilirler.

Programın Amacı: Halkbilim programının amacı, halkın geleneklerini, dil, edebiyat, hukuk, yönetim ve sanat alanlarındaki ürünlerini incelemek, sosyokültürel ögeleri halkbilim açısından değerlendirerek yeni bileşimlere ulaşılmasını sağlama konusunda eğitim ve araştırma yapmaktır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: ,
null
Adana masaj salonu