Tarih Öğretmenliği Bölümü

Programın Amacı
Tarih öğretmenliği programının amacı ortaöğretim okullarında tarih konusunda eğitim yapacak öğretmenleri yetiştirmektir.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Tarih öğretmenliği programında Türk dili,İslamiyet’ten önce Türk tarihi, eskiçağ tarihi, Osmanlı tarihi, doğu Avrupa Türk kavimleri, Türkiye coğrafyası, ülkeler coğrafyası, Türk devletleri, Türk kültür tarihi gibi alan dersleri okutulur.

Ayrıca program boyunca, eğitim psikolojisi, genel öğretim metotları, özel öğretim metotları,ölçme- değerlendirme ve rehberlik gibi, öğretmenlik meslek bilgisi veren dersler de okutulur.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , ,

İletişim Tasarımı Bölümü

İletişim Tasarımı Nedir
Bölüm, iletişim ortamlarında kurum ve kuruluşların politikaları ve stratejileri doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlama, tasarlama ve sunma yetkinliklerine sahip öğrenciler yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye’de benzer yapılanmalardan farklı olarak oluşturulan bölümün ders programı, hem sanat hem de teknoloji vurgusu taşımaktadır.

BÖLÜMÜN AMACI
Çağımız teknolojisi giderek daha ileri düzeylerde gelişmekte olup iletişimin en önemli bileşenlerinden kaçınılmazı “Görsel İletişim”dir. Küreselleşmenin egemen olduğu günümüzde iletişim teknolojileri her gün biraz daha geliştirilerek bilgi çağına yeni boyutlar kazandırmaktadır. Zamanla yarışan insan her türlü bilgiye kısa zamanda ulaşmak istemektedir. Tüm bu bilgileri sistem içinde sanat ve teknolojik çözümlerle sunabilmek Görsel İletişim Tasarımı bölümünün hedefidir.
Bilişim teknolojilerinden en etkili biçimde yararlanarak yönetmek, evrensel bilgiyi sistem içinde sunmak, çağdaş sanat ve kurallarını uygulayıp yorumlayarak yeni anlatım biçim ve dillerini oluşturmaktır.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , ,

Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü

Programın Amacı

Arkeoloji ve sanat tarihi programının amacı, insanın varoluşundan antik çağın sonuna kadar süren bir zaman içinde oluşan ve toprak altında ve üstünde var olan kültür ürünlerini ortaya çıkarma, koruma ve halka tanıtma konularında eğitim yapmaktır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler
Arkeoloji ve sanat tarihi programında klasik arkeoloji, paleolitik yerleşim biçimleri, Mezopotamya ve Önasya arkeolojisi, Arkaik Devir mimarlığı, kazı teknikleri, resim-fresk-mozaik gibi dersler verilir.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , ,

Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı Bölümü

Faaliyet Alanları
Mezunlar, “bir millet iki devlet” sayılan Türkiye ve Azerbaycan Cumhuriyetlerinde yükselen hatla gelişen devletler arası siyasi, iktisadi, kültürel, bilimsel ve ticari münasebetlerde payı olan, hizmet veren resmi ve özel kuruluşlarda görev alabilirler.

İş Bulma OlanaklarıMezun olan öğrenciler Çağdaş Türk Lehçeleri lisans diploması alırlar ve üniversitelerin Turizm, Uluslararası İlişkiler ve Çağdaş Türk Lehçeleri bölümlerinde okutman; turizm sektöründe rehber ve çeşitli kademelerde yönetici; askeri ve diğer resmi kurumlarda tercüman olarak iş bulma olanağına sahiptirler.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , ,

Basın Yayın Bölümü

GENEL BİLGİ

Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi 1972 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıl, Akademik Kapalı Devre Televizyon ile Eğitim Enstitüsü adını alan okul, ilk öğrencilerini 1977-78 eğitim yılında kabul etmiştir. Önceleri sadece sinema ve televizyon alanlarında eğitim verdiği için adı Sinema ve Televizyon Yüksekokulu olarak değiştirilen okul, 1979 yılında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde Televizyonla Eğitim ve Öğretim Fakültesi olmuştur. Bir yıl sonra da ilk kez iletişim sözcüğü bir bilim kuruluşunun adına girmiş ve okul İletişim Bilimleri Fakültesi olarak sinema ve televizyon konusunda eğitim vermeye başlamıştır.
İletişim Bilimleri Fakültesine 1982 yılında Sinema-Televizyon dışında İletişim Sanatları, Basım ve Yayımcılık, Eğitim İletişimi ve Planlaması gibi farklı bölümler eklenmiştir. Yeni yapılanma içinde Açıköğretim Fakültesine bağlanmıştır. 1991 yılında, ”İletişim Bilimleri Yüksekokulu” olarak Anadolu Üniversitesi çatısı altında yeni bir kimlik kazanırken, 1992 yılında bu kez ”İletişim Bilimleri Fakültesi” olarak yeni statüsüne kavuşmuştur. 2001-2002 öğretim yılında yeniden yapılanma ile İletişim Sanatları Bölümünün adı Reklamcılık ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık Bölümünün adı Basın ve Yayın olarak değiştirilmiş, 2002-2003 öğretim yılında da Eğitim İletişimi ve Planlaması bölümü kaldırılmış İletişim Bölümü eğitim hayatına başlamıştır.

Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , ,
null
Adana masaj salonu