Tarım Meslek Lisesi

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Tarım meslek liselerinin amacı; öğrencilere orta öğretim seviyesinde genel kültür derslerinin yanı sıra ülke ekonomisine tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak , tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek, hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme su ürünleri tarım alet ve makine kullanma gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini uygulayabilen, pratik bilgi ve beceriye sahip olan teknisyen yetiştirmektir. Eğitim kurumunda hem yatılı, hem gündüzlü eğitim imkanı mevcuttur. öğrenciler isterlerse paralı-yatılı olarak okuyabilirler.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Tarım meslek lisesinde eğitim süresi 4 yıldır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: ,

Anadolu güzel sanatlar liseleri

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Anadolu güzel sanatlar liseleri, güzel sanatlar alanında yetenekli öğrencilerin eğitim-öğretim görmelerini sağlamak ve yükseköğretime alt yapı oluşturmak amacıyla açılmış olan, yatılı, gündüzlü olarak eğitim veren okullardır.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Anadolu güzel sanatlar liselerinde eğitim süresi 4 yıldır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , , ,

Anadolu Öğretmen Liseleri

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Anadolu öğretmen liseleri, yüksek öğretim kurumlarına öğrenci hazırlamak, öğrencilere öğretmenlik ruhunu aşılamak ve öğretmenlik mesleğini sevdirmek, mesleğin gerektirdiği davranışları kazandırmak, ortaöğretim düzeyinde ortak bir genel kültür vermek ve ülke kalkınmasına ekonomik, sosyal ve kültürel katkıda bulunma bilincini ve gücünü kazandırmak amacıyla eğitim veren bir kurumdur. Eğitim, tam gün, gündüzlü ve paralı-parasız yatılı verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

İlköğretim kurumundan sonra 4 yıl eğitim verilmektedir.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , ,

Anadolu imam Hatip Meslek Liseleri

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinin amacı, bacasız sanayi olarak adlandırılan ve ülke ekonomisini kalkındıracak döviz girdilerinin en büyük kaynaklarından biri olan turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek, aynı zamanda yüksek öğretime öğrenci hazırlamaktır. Eğitim tam gün verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Bu okullarda eğitim süresi 4 yıldır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: ,

Ticaret meslek liseleri

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Ticaret meslek liseleri kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu muhasebe ve bankacılık, sigortacılık, borsa hizmetleri vb. konularda eleman yetiştirmektedir. Ticaret meslek lisesinde eğitim karma olarak yarım gün verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Eğitim süresi 4 yıldır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , ,
null
Adana masaj salonu