Endüstri meslek liseleri ve Teknik liseler

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Endüstri meslek liseleri; ilköğretim okulundan sonra öğrencilere, endüstrinin ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda mesleki bilgi ve beceriyi kazandırmak suretiyle onları iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programların uygulandığı endüstriyel teknik öğretim okullarıdır. Eğitim tam gün verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Endüstri meslek liselerinde eğitimin süresi 3 yıldır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , , , ,

Anadolu Kız Teknik Liseleri

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Sanayinin ve iş piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insan gücü ve topluma, aile hayatına bilgili (ev ekonomisi-çocuk gelişimi-dikiş vb.) insanlar yetiştiren bir eğitim kurumudur. Eğitim tam gün verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Eğitim süresi 5 yıldır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler:

Sosyal Bilimler Liseleri

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Genel olarak yüksek öğretim programlarına öğrenci hazırlar. Sosyal Bilimler lisesinde sözel (sosyal bilimler, edebiyat) alanlarında başarılı, sosyal zekası yüksek öğrencilerin eğitim-öğretim görmesi amaçlanmaktadır. Eğitim karmadır. Yatılı ve gündüzlü eğitim verilmektedir.

EĞİTİM SÜRESİ

Sosyal Bilimler Liselerinde öğrenim süresi 1 yıl hazırlık olmak üzere eğitim 5 yıldır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , , ,

Anadolu Kız Meslek Liseleri

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Öğrencilere meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve mesleki formasyon veren, öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan bir kısım derslerin yabancı dille okutulduğu meslek liseleridir. Eğitim karma ve tam gün verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Eğitim süresi 4 yıldır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: ,

Anadolu Ticaret meslek liseleri

EĞİTİMİN AMACI VE ŞEKLİ

Anadolu ticaret meslek liseleri kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu muhasebe ve bankacılık, sigortacılık, sekreterlik, borsa hizmetleri vb. konularında elemanlar yetiştirmektedir. Anadolu ticaret meslek liselerinde eğitim tam gün verilmektedir.

EĞİTİMİN SÜRESİ

Eğitim süresi 4 yıldır.


Yazının devamını okuyun »

Etiketler: , ,
null
Adana masaj salonu